Nova Fashion Group olarak her pozisyondan iş başvurusuna kapımız açıktır. 900’ün üzerindeki uzman kadromuz gelişen faaliyetlerimize paralel olarak büyümekte ve grubumuz bünyesinde her daim yeni istihdam alanları yaratılmaktadır. İşe alım başvurularında izlediğimiz standartlar şu şekildedir:

• Her başvuruyu değerlendiririz.

• İşe alımlarda fırsat eşitliği ilkesini gözetiriz.

• Verilen referansların doğru ve ispatlanabilir olmasını bekleriz.

• Başvurularda din, ırk, etnik köken asla gözetmeyiz.

• Gelişime açık, hevesli adayların başvurularına öncelik veririz.