Nova Fashion Group müşterilerine üretim yapan tüm tedarikçiler evrensel iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uymakla yükümlüdürler. Uzman ekibimiz belli periyodlarda üretim firmalarını denetler ve raporlar. Tüm tedarikçiler bu kapsamda değerlendirilir, puanlanır ve gerektiğinde aksiyon alınır.

Evrensel etik üretim standartları temel ilkelerimizden birisidir.