Tekstil ve moda endüstrileri büyük bir sosyo-ekonomik ve çevresel etkiye sahiptir. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Misyonumuzu şu şekilde belirledik;

– Ortaklarımızın sürdürülebilir tedarik zinciri geliştirmelerine yardımcı olmak,

– Adil çalışma koşulları ve çevre standartları konusunda öncü konumumuzu sürdürmek,

– Kadın işçiliğinin güçlendirilmesini sağlamak,

– Kullanılan hammaddelerin çevre dostu tekniklerle üretildiğinden emin olmak,

– Üretimin çevresel etkilerini azaltmak için yeni atık yönetim sistemlerini uyarlamak, ve her zaman

– Sürdürülebilirlik projelerinde hedeflerine ulaşmak için ortaklarımızla iş birliği yapmak.