Tekstil sektöründe öncü kuruluş olmak için azami gayretle çalışıyoruz. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik çatısı altında Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemleri ile entegre bir şekilde yönetiyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz ve üretim süreçlerimizde çevre dostu sistemlere öncelik veriyoruz. Küresel kaynakların tüketimini azaltarak kirliliği azaltmayı hedefliyoruz.

Doğanın korunması bu yüzyılın dünya genelindeki en büyük endişesidir. Küresel değişimler ve insan faktörü dünyanın sürdürülebilirliğinde olumsuz değişime sebep olurken, bu etkilere karşı koymanın yollarını bulmaya odaklanmamız önemlidir. Bu nedenle hammadde tedarik ederken de önceliğimiz çevreye duyarlı olmaktır.

Kurumsal kültürümüz sosyal uygunluk politikamızın temelini oluşturur. Çalışanlarımızın şirketimizin en değerli varlığı olduğuna inanıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri giyenlerin olduğu gibi üretenlerin de kendini iyi hissetmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle, açık etik ve ekolojik süreçlere göre çalışıyoruz ve sürekli olarak çok yüksek sosyal uygunluk standartları belirliyoruz.